Video xem thêm: Chỉ trong tích tắc, hai thanh niên đã bẻ khóa trộm xe máy trót lọt