Video xem thêm: Duy Mạnh song ca cùng Trịnh Thăng Bình ca khúc "Người ấy"