Video xem thêm: Trường Giang muốn ở đợ cho Decao & Châu Bùi