Video xem thêm: Nhích từng mét đường về miền Tây qua cầu Rạch Miễu