Video xem thêm: Hai container đối đầu trên quốc lộ: thót tim cảnh tài xế mở kịp cửa cabin thoát thân