Video xem thêm: Mới mua chậu đào chơi Tết, chủ nhà khóc mếu vì bị trộm ngay trong đêm