Video xem thêm: CĐV UAE tức giận ném chai lọ, vật thể lạ xuống sân