Video xem thêm: Chết cười người phụ nữ lùi ô tô đụng rớt bánh xe người ta, cố tình lắp lại rồi bỏ trốn