Video xem thêm: Video nhá hàng sản phẩm đầu tay của nhóm nhạc nữ đa quốc tịch Z-GIRLS