Video xem thêm: Lâm Vỹ Dạ bật khóc vì lời xin lỗi của Hứa Minh Đạt