Video xem thêm: Thực hư bầu giả chưa rõ, nhưng công nương Meghan luôn cố tình làm điều này khi mang thai