Video xem thêm: Xe tải đâm liên hoàn xe dừng đèn đỏ, người đi xe máy thoát chết khó tin