Video xem thêm: Không Ai Hơn Em Đâu Anh (KAHEDA) - Tóc Tiên [Official Dance Version MV]