Video xem thêm: Người Ấy Là Ai - Tập Cuối- Khánh Ngô cầm nhẫn cầu hôn Hương Giang nhưng không thành