Video xem thêm: Rosé cover ca khúc 1,2,3! của Seungri