Video xem thêm: Chó dẫn đường xe cứu thương tới chỗ chủ đột quỵ