Video xem thêm: Phản ứng của Quang Hải khi bị fan nhí “troll” chiều cao