Video xem thêm: Đôi khi sự cố bất ngờ sẽ khiến Tết thêm phần đáng nhớ