Video xem thêm: LÊ ÂU NGÂN ANH GIẢI THÍCH VỀ NHỮNG LẰN ĐỎ TRÊN NGƯỜI