Video xem thêm: Chó mẹ cầu cứu người đi đường khi con nó bị xe tông