Video xem thêm: Dàn táo quân nói tiếng Nga chúc mừng Lâm Tây với đội tuyển Việt Nam - Copy