Video xem thêm: Jennie tặng kẹp tóc của mình cho một fan ngồi xe lăn đến xem concert