Video xem thêm: Không chỉ bắt bóng thần sầu, Văn Lâm còn xứng với chức danh "chàng trai vàng của làng múa quạt"!