Video xem thêm: Sơn Tùng M-TP hô vang "Việt Nam" cùng fan khi biết tin chiến thắng