Video xem thêm: Đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng Jordan