Video xem thêm: Đội tuyển Việt Nam ăn mừng trong phòng thay đồ