Video xem thêm: CĐV Việt Nam xuống đường ăn mừng chiến thắng