Video xem thêm: Loạt sút luân lưu Việt Nam vs Jordan