Video xem thêm: BB TRẦN VÀ MIU LÊ HAI "THÁNH MÊ TRAI" BẤT CHẤP CỦA SHOWBIZ VIỆT