Video xem thêm: Xe điên gây tai nạn liên hoàn trên phố Ngọc Khánh