Video xem thêm: Long Nhật ôm chần, hôn Nguyễn Chánh Tín ngày tái ngộ - Ký Ức Vui Vẻ 2019