Video xem thêm: SAO CŨNG ĐƯỢC - MAI TÀI PHẾN (CUT SCENE "CHỊ TRỢ LÝ CỦA ANH")