Video xem thêm: Tuyết đã phủ trắng nóc nhà Đông Dương- Fansipan