Video xem thêm: Fan cuồng trang điểm kỹ, cố bắt chuyện với BTS ở sân bay mong idol 'trúng tiếng sét ái tình'