Video xem thêm: Đông Nhi quẩy chúc mừng sinh nhật Ông Cao Thắng trong phòng Karaoke