Video xem thêm: Cổ Lực Na Trát - Chu Nhất Long - Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi chung tại sự kiện