Video xem thêm: Trả lời phỏng vấn báo nước ngoài, Lê Âu Ngân Anh khiến người xem "phát mệt" vì điệu đà quá mức