Video xem thêm: ‘Vua đấm bốc’ Mayweather hạ võ sĩ Nhật Bản với 3 đòn trời giáng