Video xem thêm: Chú chó gầy trơ xương vì không thể ăn được gì trong nhiều tháng