Video xem thêm: Kim Lý không rời mắt theo dõi Hà Hồ đi catwall trên sàn diễn