Video xem thêm: Đội tuyển Việt Nam chia tay Đinh Thanh Bình