Video xem thêm: Sợ muộn thi, hàng chục sinh viên liều mình đu bám bên ngoài xe buýt đến trường