Video xem thêm: Thanh niên dùng tờ 500.000 đồng lừa tiền nữ nhân viên bán cà phê