Video xem thêm: Diệu Nhi lầy lội khi bất ngờ sử dụng váng kem cà phê để dạy fans make up