Video xem thêm: Mẹ Đình Trọng tiết lộ việc con trai suốt ngày gọi điện video cho Tiến Dũng