Video xem thêm: Thành viên iKON và Winner bắt gặp hôn nhau đồng tính trong bar