Video xem thêm: FB Những thần tượng gây bất ngờ với xuất thân, Jin (BTS) đứng đầu danh sách "nhà giàu vượt sướng"