Video xem thêm: Đoàn Văn Hậu phũ phàng từ chối bó hoa của đội trưởng Quế Ngọc Hải tặng