Video xem thêm: Thầy Park rủ học trò "bắn tim" khi chụp ảnh