Video xem thêm: Gửi Em Của Quá Khứ (#GECQK) - Official Teaser | Phạm Quỳnh Anh